התוויות לטיפול בקנאביס רפואי
כיום קיים מידע קליני התומך בכך שקנאביס מסייע בטיפול במחלות רבות כגון:
מחלות עוויתיות המלוות בכאב (כגון טרשת נפוצה, פגיעות בחוט השדרה), בחילות והקאות (כתוצאה מכימותרפיה, רדיותרפיה, תרופות נגד הפטיטיס C ואיידס), כאב כרוני (במיוחד נוירופטי), תסמונת פוסט-טראומטית, תסמונת טורט, מחלות מעי דלקתיות – קוליטיס כיבי ומחלת קרוהן, גלאוקומה, מחלות ריאומטיות ודלקתיות וכטיפול תומך לחולי איידס וחולי סרטן בעיקר בשביל לעורר את התיאבון, למנוע בחילות ואיבוד משקל ולהקל על כאבים. 
 
התנאים הנדרשים לקבלת רישיון לטיפול בקנאביס רפואי מתוך נוהל 106 של משרד הבריאות:
 
 הגשת פניה בבקשה לקבלת רישיון שימוש בקנביס למטרות רפואיות, על פי המפורט בנוהל זה.
 
 ככלל, רישיון לשימוש בקנביס לא יינתן אלא לאחר מיצוי הטיפולים המקובלים ובהתוויה מוכרת בלבד. רשימת ההתוויות המוכרות מפורטת בסעיף קטן 2.3, רשימה שתעודכן מעת לעת ככל שייצטבר מידע נוסף שיצדיק עדכון כאמור. 
 
► התוויות נגד - טרם הגשת המלצה ובקשה לאישור שימוש בקנביס למטרות רפואיות על הרופא הממליץ לשלול קיומן של התוויות נגד )"קונטראינדיקציות"( מלאות או חלקיות. 
 
התוויות נגד כלליות, למתן קנביס:
 
אי ספיקת לב, פסיכוזה, מצב פסיכוטי בעבר, הפרעה חרדתית, ותורשה פסיכיאטרית משמעותית בקרוב משפחה מדרגה ראשונה במיוחד במטופלים צעירים מגיל 21 והיסטוריה של התמכרות או שימוש לרעה בסמים.
 
 האמור משקף את התוויות הנגד העיקריות הידועות היום, אך אינו מהווה רשימה סגורה  ויתכנו התוויות נגד נוספות הנגזרות ממצבו הפרטני של המטופל לרבות עקב שימוש מקביל  בתרופות או תכשירים וחשש לאינטראקציה שלילית או תופעות לוואי לא רצויות בשל השילוב.
ההתוויות הרפואיות המוכרות על ידי משרד הבריאות כיום הן:
 
בתחום האונקולוגיה:
 
► למטופלים בזמן טיפול בכימותרפיה ועד חצי שנה מסיומו לצורך הקלה בבחילות, בהקאות או בכאבים הקשורים לטיפול גם ללא מיצוי טיפולים מקובלים להקלה  בבחילות וכו'.
במקרים בהם הרופא המטפל סבור כי יש להמשיך בטיפול בקנביס בחלוף חצי השנה יפרט את הסיבות להמשך הטיפול ולאיזו תקופה לדעתו יש להמשיכו.
 
► לצורך שיכוך כאב ממקור סרטני בשלב גרורתי ולאחר מיצוי אפשרויות טיפול  מקובלות.
 
 
למטופלים הסובלים ממחלת מעי דלקתית פעילה ומוכחת (מחלת קרון- Crohn's disease, או קוליטיס - Ulcerative Colitis) והעונים לקריטריונים הבאים במצורף:
 
► מוצו ונכשלו טיפולים תרופתיים מקובלים של לפחות אימונומודולטור אחד (כגון: אימוראן או פורינטול) לתקופה של 3 חודשים לפחות ובנוסף של לפחות נוגד TNF אחד (כגון: הומירה או רמיקייד) במנת העמסה מלאה - כלומר 3 טיפולים.
 
 
 
 שלילת האופציה לטיפול ניתוחי של הסרת קטע מעי חולה קצר.
 
ההמלצה לטיפול בקנביס תוגש ע"י מומחה בגסטרואנטרולוגיה המטפל בחולה לפחות 3 חודשים, בצירוף:
א. תיעוד מפורט של הטיפולים הנ"ל 
ב. פירוט הסיבה לשלילת אופציית הטיפול הניתוחי.
 
 
למטופלים הסובלים מכאב נוירופאתי ממקור אורגני ברור, המטופלים במרפאת כאב מוכרת בתקופה של שנה לפחות לפני הגשת הבקשה, לאחר מיצוי אפשרויות טיפול מקובלות ובהמלצת  מרפאת הכאב בה הם מטופלים ובצירוף: 
 
א. שאלון (BRIEF PAIN INVENTORY (BPI מלא, אשר ישמש ככלי למעקב אחר המטופל  בהקשר של יעילות הטיפול בקנביס.
 
 
למטופלים המאובחנים בכשל חיסוני נרכש (AIDS), ללא התניה ברמת הCD4, לאחר מיצוי טיפול תרופתי מקובל והסובלים  מירידה קיצונית במשקל (Cahexia - מעל 10% אובדן של משקל גוף) לצורך שיפור תאבון או הקלה  בהקאות ותסמיני מערכת העיכול.
 
בתחום הנוירולוגיה:
 
 למטופלים המאובחנים בטרשת נפוצה (Multiple Sclerosis) במצבים ספסטיים  אשר לא הגיבו לטיפול מקובל. 
 
 למטופלים המאובחנים בפרקינסון, המטופלים במשך שנה לפחות בטיפול  אנטיפרנקסוני, הסובלים מכאב (כאב כרוני או כאב הנגרם מהריגידיות) אשר לא הגיבו לטיפול מקובל בכאב. 
קונטראינדקציה לטיפול - פסיכוזה פעילה.
 
 ההמלצה לטיפול ע"י קנביס רפואי תוגש על ידי הנוירולוג המטפל המתחייב  לביצוע מעקב רפואי מדי שלושה חודשים לפחות. 
 
 למטופלים בגירים המאובחנים בתסמונת טוראט, הסובלים מהפרעה תפקודית  משמעותית בחיי היומיום אשר לא הגיבו לטיפולים מקובלים. קונטראינדקציה לטיפול - פסיכוזה פעילה או תורשה משפחתית (מדרגה  ראשונה) של מחלות פסיכוטיות.
 
ההמלצה לטיפול ע"י קנביס רפואי תוגש על ידי הנוירולוג המטפל, בצרוף:
א. המלצה של פסיכיאטר שבדק את המטופל. 
 
בשנת הטיפול הראשונה הרישיון יוגבל לתקופות של שלושה חודשים בכל פעם וחידוש הרשיון יותנה בבחינה והמלצה משותפת של הנוירולוג והפסיכיאטר המטפלים בכל פעם. החל משנת הטיפול השניה – הרישיון יוגבל לתקופות של עד שנה בכל פעם ומותנה בהמלצה של הנוירולוג המטפל והמלצה פסיכיאטרית. 
 
למטופלים בגירים חולי אפילפסה, העומדים בכל הקריטריונים במצורף : מאובחנים כחולי אפילפסיה קשה לפחות שנתיים הסובלים מהפרעה תפקודית משמעותית (התקפים אפילפטיים הגורמים למוגבלות (Disabling Seizures) כולל התקפים קלוניים כלליים, התקפים מסוג חלקי-מורכב (Partial Complex Dyscognitive Focal )

התקפים מוקדיים אחרים אם הם גורמים לסכנת נפילה וחבלה והתקפים טוניים או אטוניים כלליים.  

 

האפילפסיה עמידה לטיפול, לאחר כשלון של לפחות חמש תרופות אנטיאפילפטיות רשומות כמונותרפיה או כמשלב תרופות, והינה מאופיינת בתדירות התקפים של לפחות התקף אחד לחודש תוך טיפול תרופתי מתועד.

 

ההמלצה לטיפול תוגש על ידי נוירולוג מומחה המטפל בחולה במרפאת אפילפסיה באחד מהמרכזים הרפואיים, בה המטופל נמצא במעקב לפחות במשך  תרופות 3 ששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה, עם תיעוד של כשלון לפחות תוך תקופת הטיפול במרפאה זו, ותוך התחייבות של הנוירולוג לביצוע מעקב רפואי ובצרוף המלצה של פסיכיאטר שבדק את המטופל.  

 

למטופלים קטינים הסובלים מאפילפסיה קשה בלתי נשלטת, לאחר כשלון טיפולים מקובלים בלפחות חמש תרופות/טיפולים ובכללם עמידות או אי הצלחה באחד או יותר מהבאים : דיאטה קטוגנית, קוצב וגאלי, ניתוח.

 

ההמלצה לטיפול תוגש על ידי נוירולוג ילדים המטפל המתחייב לביצוע מעקב רפואי מדי שלושה חודשים לפחות. בתחילת הטיפול בקנביס על החולה להיות לפחות על שתי תרופות מוכרות נוגדות פרכוסים במינון מלא ולהמשיך את הטיפול בהן ללא הורדת מינון למשך תקופה של שישה חודשים ללא פרכוסים שלאחריה ניתן יהיה לשקול הורדה והשארת המטופל בל תרופה אחת נוגדת פרכוס והקנביס.

 
 
בתחום הטיפול הפליאטיבי:
 
למטופלים סופניים - תוחלת חיים צפויה של חצי שנה.
 
 
למטופלים בגירים המאובחנים בהפרעת דחק בתר- חבלתית (PTSD) והעונים לקריטריונים הבאים במצורף:
 
► הפרעה בתר –חבלתית בדרגת חומרה בינונית ומעלה ועונה לקריטריונים של 30% נכות  לפחות לפי סעיפי המל"ל, הנמשכת מעבר ל 3 שנים ומאופיינת במצוקה נפשית רבה.
 
► מוצו לפחות 2 התערבויות תרופתיות מקובלות לפרקי זמן מינימאליים של חודשיים כל  התערבות וכן מוצו 2 התערבויות פסיכולוגיות מקובלות.
 
► קונטראינדיקציה מוחלטת לטיפול – היסטוריה של פסיכוזה או שימוש לרעה בסמים.
 
ההמלצה לטיפול בקנביס תוגש ע"י פסיכיאטר מומחה המטפל בחולה, ע"ג "נספח לבקשה לטיפול מסייע בקנביס לחולי PTSD" שהקישור אליו מפורסם באתר משרד הבריאות בכתובתhttp://www.health.gov.il
 
ובצירוף:
 
א. תיעוד מפורט של הטיפולים כאמור בסעיף מעקב ודיווח מטה.
 
ב. הצהרת הפסיכיאטר המומחה הממליץ, המאשר כי הסביר לחולה את סיכוני הטיפול.
 
ג. התחייבות הפסיכיאטר המומחה הממליץ, להמשיך במעקב הרפואי בכל משך תקופת הרישיון.
 
בשנת הטיפול הראשונה: רישיון השימוש בקנביס יוגבל לתקופה של עד שישה חודשים בכל פעם וחידוש הרישיון יותנה בדיווח של הפסיכיאטר המטפל על תוצאות הטיפול עד למועד הגשת הבקשה  והמלצתו להמשך טיפול.
החל משנת הטיפול השנייה: רישיון השימוש בקנביס יוגבל לתקופה של עד שנה בכל פעם וחידוש הרישיון יותנה בדיווח של הפסיכיאטר המטפל על תוצאות הטיפול עד למועד הגשת הבקשה והמלצתו להמשך טיפול. 
 
מקרים חריגים:
 
 בקשה ל-"מנהל" לקבלת היתר לשימוש בקנביס למטופלים שמצבם או מחלתם 
אינה בין ההתוויות שפורטו, ידונו לאחר שהרופא הממליץ ינמק בצורה מפורטת ובצירוף אסמכתאות רפואיות מקובלות, את הבסיס לסברה כי השימוש בקנביס עשוי לסייע למטופל. 
 
 כמו כן על הרופא הפונה לפרט בבקשה פרמטרים וכלי מעקב להערכת יעילות הטיפול 
 לכשיאושר ולהתחייב לביצוע המעקב בפועל אם הבקשה תאושר. 
 
 במקרה של בקשה לאישור שימוש בהתוויה שלא נדונה בעבר בפני "המנהל", לפי 
שיקול דעתו, רשאי המנהל טרם קבלת החלטה לפנות לוועדת התוויות, שמונתה על 
ידי מנכ"ל משרד הבריאות או המשנה למנכ"ל, לקבלת המלצתם הכללית או הפרטנית. 
 
► ככלל, לא תאושר בקשה של מטופל שפנה לראשונה למרפאת כאב, כלשהי, רק 
לצורך הגשת בקשה לאישור שימוש בקנביס, או שאינו מטופל תקופה של שנה 
לפחות במרפאת כאב.
 
 חרף האמור, ניתן להגיש בקשה לאישור שימוש למטופל שאינו מטופל במרפאת כאב 
תקופה של שנה לפחות, אך היא תידון רק אם הבקשה נתמכת על ידי מנהל המרפאה 
וכוללת נימוק מפורט של מנהל המרפאה לצורך באישור החריג.
 
 
מעקב ודיווח:
 
מתן רישיון יותנה בביצוע מעקב רפואי, מדי שלושה חודשים לפחות בשנת הטיפול הראשונה, על ידי רופא מטפל שפרטיו יכללו ברישיון והחל משנת הטיפול השניה – לפחות כל שישה חודשים. 
 
► המינון ההתחלתי של הטיפול בקנביס יהיה בכמות של עד 20 ג"ר לחודש (כ 0.6 ג"ר ליום) מסוג מוצר הקנביס אשר בו ריכוז החומרים הפעילים הינו הנמוך ביותר.
במקרה שלדעתו של הרופא המטפל יש צורך בהגדלת המינון – תוגש בקשה מנומקת ומפורטת. העליה במינון תהיה הדרגתית ובמדרגות של 10 ג"ר.
 
 במקרה של אישור בקשה לשימוש בקנביס בהתווית כאב – המשך מעקב במרפאת הכאב שפנתה בבקשה או במרפאת כאב אחרת. 
 
 במקרה של החלפת רופא מטפל, על הרופא החדש להודיע על כך ל"מנהל" וליק"ר , עם העתק לרופא המטפל הקודם, לצורך עידכון פרטי הרישיון. 
 
► במקרה של סיום טיפול מתוכנן או שינוי מתואם של רופא מטפל, באחריות הרופא שפרטיו מצויינים ברישיון לדווח ולעדכן את ה-"מנהל" והיק"ר . 
 
במקרה בו נותק הקשר עם המטופל לתקופה העולה על שלושה חודשים, או נודע לרופא  המטפל על פטירת המטופל – יימסר באחריותו של הרופא ועל ידו דיווח ל-"מנהל" וליק"ר . 
 
 
 נוהל 106 המלא 
הליך הוצאת רישיון